36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

organizačné informácie

VSTUPENKY V PREDAJI OD 1. 11. 2017

Cena vstupenky :

1. 12. 2017 o 17,00 hod. 1. predstavenie slávnostného programu - 5€/osoba
2. 12. 2017 o 15,00 hod. 2. predstavenie slávnostného programu - 5€/osoba
2. 12. 2017 o 18,30 hod. Spoločenský večer - 10€/osoba

Spôsob rezervácie a platby za vstupenky.

1. Potvrdenie účasti a rezervácia vstupeniek:
    a) formou objednávkového formulára na web stránke DFS Turiec, REZERVÁCIA
    b) priamo v sídle  DFS Turiec v  utorok a štvrtok od 17,00 do 19,00 hod., CVČ Kamarát, Martin, u p. Helenky Dejčíkovej
    c) e-mailom: dfsturiec@dfsturiec.sk

2. Platbu a vyzdvihnutie rezervovaných vstupeniek je možné vykonať:
    a) Priamo v sídle  DFS Turiec v  utorok a štvrtok od 17,00 do 18,30 hod. v CVČ Kamarát, Martin, u p. Helenky Dejčíkovej.
    b) Bezhotovostne na bankový účet DFS Turiec číslo SK18 0900 0000 0000 6133 3167
najneskôr do 7 dní od rezervácie lístkov. POVINNE uviesť do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko, aj rodné, vzťah k DFS Turiec (rodič, bývalý člen, priateľ,..) 
    c) Účastníci podujatia, ktorý sú mimo Martina, si môžu rezervované vstupenky  PO DOHODE zaplatiť a prevziať v deňˆ uvedenia programu 1. 12 2017 v čase od 15,45 - 16,45 hod a  2. 12. 2017 v čase od 13,45 do 14,45 hod. vo vestibule kina Strojár.

Spoločenské posedenie pri hudbe, speve a spomínaní na všetky spoločné roky...

Pre koho je určené? Pre deti, vedenie DFS Turiec, rodičov, hostí, bývalých členov, priateľov, priaznivcov folklóru,...
Čo si priniesť? Dobrú náladu, zdravé hlasivky a chuť tancovať.
Čo je v cene vstupenky? Večera formou bufetových stolov, prípitok, káva.
Čo nie je v cene vstupenky? Všetko čo sa dá kúpiť v bare :-)