36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

Cena vstupeniek 

Cena vstupenky na slávnostný výročný program: 5€/osoba

Cena vstupenky na spoločenský večer: 10€/osoba

Údaje pre bezhotovostnú platbu:

  • Bankový účet DFS Turiec číslo SK18 0900 0000 0000 6133 3167
  • Platbu vykonať najneskôr do 7 dní od rezervácie lístkov. POVINNE uviesť do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko, aj rodné, vzťah k DFS Turiec (rodič, bývalý člen, priateľ,..).

Objednávka vstupeniek