36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpení 2018 Viac informácií k vystúpeniam v Aktualitách

------------

V utorok 24.4.2018 je pravidelná skúška pre všetky skupiny DFS Turiec v obvyklom čase. Tešíme sa na Vás :-)

-------------

Súborové MDD na Osikove a "Guľáš návratka"

------------

Vopred ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní Viac informácií nájdete v podstránke 2% z daní

počítadlo.abz.cz

Cena vstupeniek 

Cena vstupenky na slávnostný výročný program: 5€/osoba

Cena vstupenky na spoločenský večer: 10€/osoba

Údaje pre bezhotovostnú platbu:

  • Bankový účet DFS Turiec číslo SK18 0900 0000 0000 6133 3167
  • Platbu vykonať najneskôr do 7 dní od rezervácie lístkov. POVINNE uviesť do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko, aj rodné, vzťah k DFS Turiec (rodič, bývalý člen, priateľ,..).

Objednávka vstupeniek