36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

Osláv s nami 35. narodeniny

PONDELOK 27. novembra 2017

otvorenie výstavy fotografií o 16.30 hod., Turčianska knižnica v Martine – je venovaná fotografom, ktorí pomohli zaznamenať 35. ročné pôsobenie DFS Turiec na folklórnej scéne.  PLAGÁT

PIATOK 1. decembra 2017 slávnostný program „KRÁSA DOZRIEVANIA“

1. predstavenie o 17.00 hod., kino Strojár v Martine

SOBOTA 2. decembra 2017 slávnostný program „KRÁSA DOZRIEVANIA“

2. predstavenie o 15.00 hod., kino Strojár v Martine 
- galaprogram prednostne pre bývalých členov DFS Turiec a pozvaných hostí

Spoločenský večer 18.30 hod. spoločenská sála Penziónu „Čierna pani“

Organizačné pokyny:

  • Vstupenky na program i spoločenský večer sa dajú objednať telefonicky: 0903 516 414; 0905 839 779, mailom adresa: dfsturiec@dfsturiec.sk; jan.linceni@gmail.com. Najlepšie -   vyplň objednávku na stránke dolu.  
  • Vstupenky na sobotňajší galaprogram si môžeš PREDNOSTNE rezervovať len do 5. 11. 2017, po tomto termíne idú vstupenky voľne do predaja! Preto, pošli objednávku čo najskôr!
  • Zaplatené vstupenky (na program aj na spoločenský večer) dostaneš na svoje meno v utorok a vo štvrtok medzi 17,00 a 19,00 hod. v CVČ KAMARÁT, alebo po dohode pred programom vo vestibule kina Strojár.
  • Cena vstupenky na program je 5€/osoba.
  • Cena vstupenky na spoločenský večer je 10€/osoba. Okrem príjemnej spoločnosti je zabezpečená večera formou bufetových stolov, prípitok, káva, drobnosti na zobnutie. Otvorený bude aj bar, kde čo si objednáš, platíš.
  • Údaje pre bezhotovostnú platbu: bankový účet SK18 0900 0000 0000 6133 3167. Platbu vykonať do 7 dní od objednania a POVINNE uviesť do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko, aj rodné, vzťah k DFS Turiec (bývalý člen).
  • Pomôž šíriť naše výročie medzi bývalých členov – ďakujeme!!!

Päť rokov od posledného  stretnutia je dosť dlhá doba. Všetci sme o niečo povyrástli, sme múdrejší, skúsenejší...DOZRIEVAME!
Tak sa opäť raz stretnime, zaspomínajme, zabavme. My sa na teba tešíme. A čo ty?

teta Božka a ujo Janko
a Alenka, Tonko, Ľubka Pa, Zuzka D, Monika, Zuzka L, Helenka, Zuzka M, Marián, Braňo, Katka, Ľubka Po a samozrejme teta Darja a ujo Peťo

 

OBJEDNÁVKA VSTUPENIEK - BÝVALÍ ČLENOVIA DFS