35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpení 2018

1. ročník CANDRBÁLU je úspešne za nami. Viac na podstránke CANDRBÁL

Do tomboly na 1. ročníku CANDRBÁLU prispeli

 

počítadlo.abz.cz

VYSTÚPENIA

Repertoár Detského folklórneho súboru Turiec sa sústreďuje na zvyky a obyčaje, hry, tance a piesne stredoslovenského regiónu Turiec. Jednotlivé tance je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa

Program do 15 minút

Vhodný pri otvorení spoločenských a kultúrnych podujatí. Tematicky je možné vybrať ktorékoľvek číslo repertoáru.

Zvyčajná programová štruktúra: 1x tanec, 1x hudba, 1x spev

Program 30 - 45 minút 

vhodný ako samostatný programový vstup pri spoločenských a kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch, program zájazdových vystúpení. Zahŕňa viaceré tematické a zvykoslovné obdobia roka.

Zvyčajná programová štruktúra: 2 - 4x tanec, 2 - 3x hudba sólo + spev

Program do 70 minút

vhodný ako samostatné vystúpenie v rámci festivalov a programov zájazdových vystúpení. Detský folklórny súbor Turiec v ňom predstaví región Turiec v tancoch, piesňach, obyčajoch i detských hrách.

Zvyčajná programová štruktúra: 3 - 5x tanec, 4x hudba sólo + spev

Vianočný program 45 – 60 minút

vhodný a uvádzaný v predvianočnom období, ako blok spevu, kolied a hudby – obdobie od Ondreja do Troch kráľov. Každoročne program zostavený z rôznych dejových časti aktuálne pretvárame a dopĺňame.

V prípade záujmu o výchovný koncert kontaktujte organizačného vedúceho na tel. čísle: +421 905 839 779 alebo mailom dfsturiec@dfsturiec.sk.