35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpení 2018

1. ročník CANDRBÁLU je úspešne za nami. Viac na podstránke CANDRBÁL

Do tomboly na 1. ročníku CANDRBÁLU prispeli

 

počítadlo.abz.cz

KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2018

Január  
18. 1. 2018 Otvorenie výstavy SZUŠ Dotyk, Turčianska knižnica
20. 1. 2018 1. ročník "Candrbálu", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani v Martine
Február  
9. 2. 2018 Lekársky Ples,  Hotel Turiec
10. 2. 2018 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už kráti"
Marec  
11. 3. 2018 Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru " Husličky z javora", Martin
Apríl  
dd. 4. 2018 Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru "Kubínske spievanky", Dolný Kubín
Máj  
5.5.2018 MDD na Osikove, veselý deň na chate Osikovo pre deti, rodičov a priaznivcov DFS Turiec, Martin - Stráne
Jún  
10. 6. 2018 34. ročník Turčianskych slávností folklóru.
   
Júl  
   
August  
 
   
September  
   
 Október  
   
 November  
   
   
   
December  
   
dd. 12. 2018 DFS Turiec a jeho hostia V., DO Strojár, Martin.
     
   
   
   

Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2017