35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

Otvorenie výstavy

17.01.2018 11:06
Vystúpenie DFS Turiec dňa 18. 1. 2018. Otvorenie výstavy žiakov SZUŠ Dotyk v Turčianskej knižnici. Zraz chlapcov o 15:30 hod. v CVČ Kamarát. /Ide zostava ako na na otvorení výstavy "FOTOGRAFIE"/
21. 12. 2017 od 6,00 hod.  "Teleráno TV Markíza" v Bratislave Platí pre zostavu určenú na skúške vo štvrtok 14.12.2017 Zraz v CVČ Kamarát v stredu 20.12.2017 o 23,30 hod. Prosíme, aby si deti zobrali zo sebou niečo chutné na raňajky (nie čipsy a podobné pochutiny), aby v pohode zvládli...
Už je za nami :-) 13. 12. 2017 o 17,00 hod.  "Vianoce pred Vianocami" v kine Moskva Viac o podujatí CVČ Kamarát TU. Platí pre dievčatá  1. skupiny, zostava určená na skúške v utorok 12.12.2017 Zraz účinkujúcich o 16,00 hod. v CVČ Kamarát. Prezlek do krojov spoločný odchod do...
8. 12. 2017   "Vystúpenie v obci Diaková" Platí pre deti 1., 2., skupiny  a ĽH Javorček. Zraz účinkujúcich o 15,00 hod. v CVČ Kamarát. Prezlek do krojov v CVČ Kamarát a spoločný odchod autobusom do Diakovej. Spoločný návrat do CVČ Kamarát o cca 18,00 hod. Všetky kroje a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

Otvorenie výstavy

17.01.2018 11:06
Vystúpenie DFS Turiec dňa 18. 1. 2018. Otvorenie výstavy žiakov SZUŠ Dotyk v Turčianskej knižnici. Zraz chlapcov o 15:30 hod. v CVČ Kamarát. /Ide zostava ako na na otvorení výstavy "FOTOGRAFIE"/
21. 12. 2017 od 6,00 hod.  "Teleráno TV Markíza" v Bratislave Platí pre zostavu určenú na skúške vo štvrtok 14.12.2017 Zraz v CVČ Kamarát v stredu 20.12.2017 o 23,30 hod. Prosíme, aby si deti zobrali zo sebou niečo chutné na raňajky (nie čipsy a podobné pochutiny), aby v pohode zvládli...
Už je za nami :-) 13. 12. 2017 o 17,00 hod.  "Vianoce pred Vianocami" v kine Moskva Viac o podujatí CVČ Kamarát TU. Platí pre dievčatá  1. skupiny, zostava určená na skúške v utorok 12.12.2017 Zraz účinkujúcich o 16,00 hod. v CVČ Kamarát. Prezlek do krojov spoločný odchod do...
8. 12. 2017   "Vystúpenie v obci Diaková" Platí pre deti 1., 2., skupiny  a ĽH Javorček. Zraz účinkujúcich o 15,00 hod. v CVČ Kamarát. Prezlek do krojov v CVČ Kamarát a spoločný odchod autobusom do Diakovej. Spoločný návrat do CVČ Kamarát o cca 18,00 hod. Všetky kroje a...
30.11.2017 o 17,00 hod  "Sťahovanie rekvizít, hudobných nástrojov, KROJOV a ostatného do DO Strojár" Pavidelná skúška PRE DETI NEBUDE. Prosíme ochotných rodičov o pomoc pri sťahovaní rekvizít, hudobných nástrojov a ostatného technicko-organizačného zabezpečenia do DO Strojár. Stretneme sa v...

Vystúpenie 19.11.2017

08.11.2017 07:21
19. 11. 2017 o 15,00 hod.  "Vystúpenie pre obec Dražkovce" Platí pre celý súbor, t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček. Zraz účinkujúcich o 11,30 hod. v CVČ Kamarát. Spoločný odchod autobusom do Dražkoviec. Spoločný návrat do CVČ Kamarát o cca 17,30 hod. Všetky kroje a...
Sústredenie DFS Turiec - príprava 35. výročia Kedy a kde: v sobotu 11. 11. 2017 v CVČ Kamarát v čase 8,00 - 12,00 hod platí pre deti 3. skupiny v čase 8,00 - 16,00 hod platí pre deti 1. a 2. skupiny v čase 8,30 - 16,00 hod platí pre muzikantov ĽH Javorček Nezabudnúť zobrať zo sebou: pitný...
Sústredenie DFS Turiec - príprava 35. výročia Kedy a kde: v sobotu 21. 10. 2017 v CVČ Kamarát v čase 8,00 - 12,00 hod platí pre deti 3. skupiny v čase 8,00 - 16,00 hod platí pre deti 1. a 2. skupiny v čase 8,30 - 16,00 hod platí pre muzikantov ĽH Javorček Nezabudnúť zobrať zo sebou: pitný...

Sústredenie 7.10.2017

29.09.2017 12:52
Sústredenie Kedy a kde: 7. 10. 2017 v CVČ Kamarát O koľkej: 8,00 - 12,00 hod Platí pre: deti 2. a 3. skupiny, presné informácie budú na skúške v utorok 3. 10. 2017
Už sme odtancovali, odspievali a muzikanti zahrali na vystúpeniach: 16. 9. 2017    "Hasičské dni" v areáli SIM, Martin - Priekopa zraz účinkujúcich t. j. 1., 2. a 3.  skupina a ĽH Javorček o 11,00 hod v CVČ Kamarát viac informácií čoskoro. 21. 9. 2017    "Za...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kalendár vystúpení 2018

1. ročník CANDRBÁLU je úspešne za nami. Viac na podstránke CANDRBÁL

Do tomboly na 1. ročníku CANDRBÁLU prispeli

 

počítadlo.abz.cz

spoNzori v roku 2017

rodičia detí
priaznivci DFS Turiec
CVČ Kamarát, Martin
Fond na podporu umenia
Žilinský samosprávny kraj
Nadácia KIA Motors Slovakia
VL Media Martin

Ďakujeme všetkým našim sponzorom a priaznivcom, ktorí nám v roku 2017 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI v roku 2017

portál Janko Hraško.sk
portál Folklorista.sk
Rádio Regina Banská Bystrica
TV Turiec, Martin
Regionportal.sk Turiec
Turiec Online.sk


 

Zaujímavé odkazy a linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Ľudová hudba Javorové husle

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

FS a DFS na Slovensku  - zoznam