35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

21. 9. 2017    "Za horami,za dolami - 300 rokov Slovákov vo Vojvodine", otvorenie výstavy v SNM", Martin platí pre vybrané dievčatá 1. skupiny. zraz účinkujúcich o 14,30 hod v CVČ Kamarát. 22. - 24. 9. 2017    "Trh v podhradí v Buchlovicích", Buchlovice ČR Konečná...
26. 8. - 31. 8. 2017  SÚBOROVÉ PRÁZDNINY Všetkým deťom želáme krásne a pohodové prázdniny :-) :-) :-) Uvidíme sa spolu v utorok 5. 9. 2017 o 17,00 hod na prvej skúške v školskom roku 2017/2018.   Už sme odtancovali, odspievali a naši muzikanti odohrali :-) 2. 7....
Uskutočnéné vystúpenia a súborové akcie: 25. 5. 2017  "Deň detského folklóru vo Vrútkach" v Kine 1. máj vo Vrútkach zraz účinkujúcich o 14,30 hod v CVČ Kamarát, vystúpenie počas pravidelnej skúšky platí pre celý súbor, t. j. 1., 2., 3. skupinu  a ĽH Javorček prezlek do krojov, presun...
Naši šikovní tanečníci a muzikanti boli za svoj vynikajúci výkon ocenení odbornou porotou ZLATÝM PÁSMOM. Oficiálna tlačová správa s hodnotením priebehu súťaže. BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME!!!!!  A dole nižšie na fotkách vidno ako nám bolo veselo :-)    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sledujte :-)  Kalendár vystúpení 2017

Organizačné pokyny k zájazdu do Buchlovic, ČR

Organizačné pokyny k najbližším vystúpeniam už počas školského roka 2017/2018 budú priebežne doplnené v Aktualitách.

Pozvánky na podujatia

  

počítadlo.abz.cz

spoNzori v roku 2017

rodičia detí
priaznivci DFS Turiec
CVČ Kamarát, Martin
Fond na podporu umenia
Žilinský samosprávny kraj
Nadácia KIA Motors Slovakia
VL Media Martin

Ďakujeme všetkým našim sponzorom a priaznivcom, ktorí nám v roku 2017 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI v roku 2017

portál Janko Hraško.sk
portál Folklorista.sk
Rádio Regina Banská Bystrica
TV Turiec, Martin
Regionportal.sk Turiec
Turiec Online.sk


 

Zaujímavé odkazy a linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Ľudová hudba Javorové husle

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

FS a DFS na Slovensku  - zoznam