35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Krátky záznam v TV Turiec  z 35. výročia a viac článkov v podstránke Mediálne správy

POZOR!!! Mimoriadne sústredenie v nedeľu 17.12.2017  a informácie pre účinkujúcich k vystúpeniu v TV Markíza v AKTUALITÁCH

Kalendár vystúpení 2017

Podujatia k 35. výročiu podporili

počítadlo.abz.cz

Sústredenie 7.10.2017

29.09.2017 12:52

Sústredenie

Kedy a kde: 7. 10. 2017 v CVČ Kamarát

O koľkej: 8,00 - 12,00 hod

Platí pre: deti 2. a 3. skupiny, presné informácie budú na skúške v utorok 3. 10. 2017