35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpení 2018

1. ročník CANDRBÁLU je úspešne za nami. Viac na podstránke CANDRBÁL

Do tomboly na 1. ročníku CANDRBÁLU prispeli

 

počítadlo.abz.cz

20. 12. 2016 vystúpenie pre TV TURIEC

18.12.2016 00:00

Dňa 20. 12. 2016 sa uskutoční mimoriadné vystúpenie DFS Turiec  pre TV Turiec z príležitosti 20. výročia vzniku TV. 

Upozornenie pre rodičov!

Dňa 20. 12. 2016 je posledná skúška DFS TURIEC  a platí pre všetky deti. Z prítomných na skúške budú vybrané deti, ktoré sa zúčastnia   20. 12. 2016 o 18:00 hod. v kine Moskva  vystúpenia pre TV Turiec. Najneskôr do 19:00 hod. by sme mali byť v CVČ.