35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Krátky záznam v TV Turiec  z 35. výročia a viac článkov v podstránke Mediálne správy

POZOR!!! Mimoriadne sústredenie v nedeľu 17.12.2017  a informácie pre účinkujúcich k vystúpeniu v TV Markíza v AKTUALITÁCH

Kalendár vystúpení 2017

Podujatia k 35. výročiu podporili

počítadlo.abz.cz