34 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

A. Kmeťa 22, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

 Novinky

Náš projekt s názvom „Zachovanie ľudových tradícii v regióne Turiec prostredníctvom detí žijúcich v mestskom prostredí“ podporila

18. 12. 2016

Benefičný koncert

14. 12. 2016

Vianoce pred Vianocami - prezentácia činnosti CVČ Kamarát

www.cvckamarat.eu

 

 

Pozvánky na podujatia

 

 

 

počítadlo.abz.cz