34 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

A. Kmeťa 22, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Novinky

Náš projekt s názvom „Zachovanie ľudových tradícii v regióne Turiec prostredníctvom detí žijúcich v mestskom prostredí“ podporila

Pozvánky na podujatia

12. 11. 2016 "FS Fatran a hostia" v DO Strojár v Martine
Folklórny večer pri príležitosti 20. výročia založenia súboru.

Viac na plagáte alebo Fabebook Poď na folklór v Turci

3. 12. 2016 "DFS Turiec a jeho hostia" v DO Strojár v Martine
Folklórne popoludnie pre rodičov a priateľov DFS Turiec a milovníkov folklóru.  Viac už čoskoro :-)

11. 12. 2016 "Vianoce na dedine" v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie oblátok, zdobenie medovníkov.

Viac www.skanzenmartin.sk alebo Facebook Muzeum slovenskej dediny

 

počítadlo.abz.cz