35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

INFOBLESK 2/2017 s Návratkou  na stiahnutie 

POZOR!!! Doplnené vystúpenia. Sledujte Kalendár vystúpení 2017

Aktualizované organizačné pokyny k vystúpeniam nájdete ich v Aktualitách.

Organizačné pokyny k plánovanovanej výmennej návšteve detí z DFS Děcka z Buchlovic (ČR)  a k letnému pobytovému sústredeniu na Piatrovej nájdete v Oznamoch v Privat zóne 

Zlaté pásmo na krajskej súťaži Kubínske krpčeky. Milé deti BLAHOŽELÁME VÁM :-)  a výsledky aj s diplomom.

Pozvánky na podujatia

  

počítadlo.abz.cz