35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpení 2018

1. ročník CANDRBÁLU je úspešne za nami. Viac na podstránke CANDRBÁL

Do tomboly na 1. ročníku CANDRBÁLU prispeli

 

počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

VedeNIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA dfs TURIEC

Ing. Soňa Bažleková – predseda OZ
Ján Linceni – podpredseda OZ
Ing. Zuzana Macurová – tajomník OZ
Helena Dejčíková – hospodár OZ
Andrea Kašubováspoločenský život a stýk  s verejnosťou
Iveta Hušťavová - spoločenský život a stýk  s verejnosťou
Denisa Buricová – spoločenský život a styk s verejnosťou 1. skupina
RNDr. Katarína O'Brien – spoločenský život a styk s verejnosťou 2. skupina
Petra Zelenáková - spoločenský život a styk s verejnosťou 3. skupina

Ing. Ivana Židová– predseda dozornej rady OZ,
Mgr. Alena Havlínová– člen dozornej rady OZ
Mgr. Zuzana Dejčíková – člen dozornej rady OZ

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2017