35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpení 2018

1. ročník CANDRBÁLU je úspešne za nami. Viac na podstránke CANDRBÁL

Do tomboly na 1. ročníku CANDRBÁLU prispeli

 

počítadlo.abz.cz

slávnostný program

Deti,  vedenie DFS Turiec a predsedníctvo OZ DFS Turiec

pozývajú rodičov, starých rodičov, bývalých členov DFS, hostí, priateľov a priaznivcov
spoločne osláviť 35. narodeniny

PONDELOK 27. novembra 2017
vernisáž výstavy fotografií o 16.30 hod., Turčianska knižnica v Martine – je venovaná fotografom, ktorí pomohli zaznamenať 35 rokov pôsobenia DFS Turiec na folklórnej scéne. PLAGÁT

PIATOK 1. decembra 2017 slávnostný program „KRÁSA DOZRIEVANIA“
1. predstavenie  o 17.00 hod., kino Strojár v Martine  PLAGÁT

SOBOTA 2. decembra 2017 slávnostný program „KRÁSA DOZRIEVANIA“
2. predstavenie o 15.00 hod., kino Strojár v Martine 

Spoločenský večer 18.30 hod. spoločenská sála Penziónu „Čierna pani“

 

Podrobnejšie informácie: